zondag 24 april 2011

Bleker - Flevoland

De provincie Flevoland zegt op dit moment overleg te voeren met de heer Bleker over OostvaardersWold. Ik vraag mij ernstig af met welke intentie de staatssecretaris aan deze gesprekken deelneemt: met open vizier of - met in zijn achterzak de in graniet gebeitelde "geboden" - is hij er bij als zijn eigen "derde colonne" die het overleg slechts benut om onze sterke punten te verkennen en vervolgens te saboteren? Een recent nieuwsbericht doet mij het laatste vrezen!

http://www.nojg.nl/Indexpagina/Archief%202011/Bleker%20dwingt%20Staatsbosbeheer%20om%20advies%20OOstvardersplassen%20na%20te%20leven.htm

 Flevoland ging uit van een - in 1997 bij wet - verzelfstandigd StaatsBosBeheer waar het realisatie van haar plannen over aanleg en beheer van het OVW betreft. Een deel van de daarvoor benodigde gronden zijn in bezit van SBB en de heer Bleker komt - geheel toevallig? - juist nu met een wurgcontract op de proppen:
In het convenant dat is ondertekend door Blekers directeur-generaal A. Burger is vastgelegd dat Staatsbosbeheer 'alle adviezen uitvoert', ongeacht wat deze behelzen. 
SBB zal en moet naar Bleker's pijpen dansen, of anders...!

HOOFDSTUK II. TAKEN EN DOELSTELLING VAN STAATSBOSBEHEER

 
Artikel 3
1.Staatsbosbeheer is belast met het beheer van de ... objecten en het verkrijgen van objecten ... in het algemeen belang duurzaam in stand te houden ... onderscheidenlijk met het oog daarop te ontwikkelen, een en ander in overeenstemming met het ten aanzien van de instandhouding en ontwikkeling van de voornoemde waarden door Onze Minister geformuleerd beleid. Onder beheer wordt mede verstaan de bevoegdheid tot vervreemding.

Bleker wilde middels "bindende adviezen" bij SBB naar de macht grijpen en z'n ambtenaren stelden vast dat dit niet kon dus zette Bleker SBB "het mes op de keel"! 


"Knevelarij: het afpersen door iemand die daartoe misbruik maakt van zijn positie als ambtenaar. Knevelarij is een voorbeeld van een ambtsmisdrijf". (Staats-)rechtsgeleerden moeten maar eens bezien of dit zo maar kàn!


Ziet meneer Bleker zichzelf als "Ayatollah" - Teken van God - en daarmee als de kenner bij uitstek van zijn persoonlijke "Islam", de landbouw, die geen tegen- of inspraak duldt? En is hij beducht voor een zelfstandig oordeel van SBB over wat instandhouding en ontwikkeling bij het door de staatssecretaris geformuleerde beleid inzake OVW inhoudelijk nog voorstelt? Partijgenoot en voormalig Minister op LNV C.P. Veerman, tot voor kort trouwens ook voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA, heeft weing begrip en waardering voor de <quote> "draconische bezuinigingsmaatregelen op natuur" "korte-termijn bezuinigingen gaan leiden tot langetermijnproblemen (‘penny wise – pound foolish’)." waar het de EHS aangaat. En Bleker? Die gaat onverdroten door, alsof zijn visie vanonder een boerka uit komt...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten